welkom

 

aandacht voor jou

In het leven maakt iedereen periodes door waar je je uit balans voelt en het even niet meer ziet. Dit kan te maken hebben met gebeurtenissen van dat moment of met dieper liggende thema’s die onverwachts ‘hun kop op steken’.  Therapie kan dan helpend zijn. We kijken waar de problemen vandaan komen en hoe we deze kunnen benaderen. Door jouw proces serieus aan te gaan, verklein je de kloof tussen waar je nu staat en waar je wilt staan.

 

 

psychosociale therapie

Hoe het met je gaat hangt van veel verschillende deelgebieden af; je fysiek, psychisch, relationeel en materieel welzijn.  Binnen de psychosociale therapie is er ruimte voor al deze gebieden en zoeken we met elkaar naar de samenhang hiervan in diverse situaties. Vanuit een veilige setting word je aangemoedigd  om jouw beleving toe te laten en verder te exploreren. Binnen en buiten, hier en daar, toen, nu en dan. Door het proces aan te gaan, kan er beweging komen daar waar het gestagneerd is. 

kindertherapie

Het kan zijn dat een kind langere tijd niet lekker in zijn vel zit of ergens tegenaan loopt. Hoewel kinderen op een andere manier uitdrukking geven aan gedachtes en gevoelens, zijn deze niet kleiner dan bij volwassenen. In de therapie wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar het kind gekeken. We gaan op zoek naar gevoelens die onder het gedrag liggen en welke behoeftes deze uitdrukken. De werkwijze is op ieder kind afgestemd (maatwerk), waarbij divers, ondersteunend materiaal gebruikt wordt om de binnenwereld inzichtelijk te maken. 

training & scholing

Scholen kunnen een training voor het team aanvragen over diverse onderwerpen. Denkende aan grondhoudingen voor een veilig klimaat in de klas, het bieden van containment, kinderen helpen bij emotieregulatie, emoties en leren, omgaan met stress, gesprekstechnieken, rouw & verlies, contact met ouders, etc. In overleg kan een training op maat ontwikkeld worden die past bij het team. Met enthousiasme en deskundigheid bekijken we tijdens de training thema’s die spelen en hoe hier mogelijk op een andere wijze mee omgegaan kan worden.

Het hoeft niet meer alleen…

 Starten met therapie is een moedige stap. Het vraagt lef en bereidheid om eerlijk naar jezelf te kijken en met thema’s aan de slag te gaan. Een investering voor je verdere leven. Hoe de situatie nu voelt, hoeft niet zo te blijven. Therapie is er niet voor de snelle oplossing op de korte termijn, maar is gericht op wezenlijke thema’s die vaak al langere tijd spelen. We werken hier op een zorgvuldige manier aan. Als therapeut ben ik er voor je; betrokken, deskundig en persoonlijk. 

Hoe anderen het hebben ervaren

 

“Wij kregen de indruk dat Sanne onze zoon echt zag en begreep. Dit heeft hem geholpen om meer in zichzelf te geloven en aan anderen uit te leggen wat er bij hem van binnen gebeurde. Als ouders hadden we wekelijks contact. We kregen tools om ook thuis onze zoon verder te helpen. Hij durfde zich te  openen naar Sanne. Na de gesprekken kwam hij vaak opgelucht thuis.  Het was een proces met ups en downs, maar met goede moed (en steviger in zijn schoenen) gaat hij straks naar de middelbare school.”  

Ouders jongen (12 jaar)

Kindertherapie

“De gesprekken met Sanne hebben me inzicht gegeven in mijn patronen. Door hier actief mee aan de slag te gaan, heb ik mijn doelen duidelijker in zicht. Het heeft me meer rust en focus gebracht. Sanne is een fijne en goede luisteraar, stelt rake vragen en komt met concrete handvatten.” 

Anoniem

Psychosociale therapie

Gegevens: S.C. van der Spek

Lidmaatschappen: NFG, RBCZ

KVK nummer: 86671979

NFG lid nummer: 9606

 

IBAN nummer: NL11 ASNB 8821 1868 81

AGB praktijk: 90091271

AGB therapeut: 90114126

RBCZ registratie: 000

 

0613391834

mail@sannevanderspek.nl

adres- en praktijkgegevens