Kennismaking/ intake                     Verloop                   Kosten/Vergoeding                     Verhindering                   Privacy policy                   Klachtenregeling

Werkwijze

 

Kennismaking en intake

Via het contactformulier, e-mail of telefoon kun je contact met me opnemen. We plannen een intakegesprek en in een e-mail stuur ik praktische informatie met een aanmeldformulier.

Het intakegesprek staat in het teken van kennismaking en het samen onderzoeken van je hulpvraag. In afstemming bekijken we wat mogelijk helpend is en zal ik aangeven wat ik hierin voor je kan betekenen. Je kunt vervolgens de keuze maken of je het traject wilt vervolgen. Het is belangrijk dat je je op je gemak voelt en de zogenoemde ‘klik’ voelt. Je bent heel welkom, maar het moet ook passend voor je voelen. Schroom niet om dit aan te geven.  

Startfase

Mocht je ervoor kiezen om het traject te vervolgen, dan stuur ik je een begeleidingsovereenkomst toe. Hier staan de voorlopige doelen en afspraken in verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan een voorlopige indicatie van de duur, frequentie en lengte van de consulten. In principe duren deze een uur. 

Hoofdfase

Tijdens het tweede gesprek tekenen we beiden de begeleidingsovereenkomst. We starten dan met de hoofdfase van de begeleiding. Centraal staat hier het persoonsgerichte gesprek en het verkennen van jouw binnen- en buitenwereld. Gedurende het hele traject blijven we de invulling van de sessies afstemmen op jou en de actuele situatie.

Eindfase

Aan het eind van het traject, sluiten we af met een evaluatie waarin we terugkijken op de doorgemaakte verandering. We leggen de focus op wat je meeneemt naar de toekomst, zodat je je ook na de therapie gesterkt voelt.

Kosten

In overleg kun je kiezen om na elke sessie of maandelijks een factuur te ontvangen. Deze stuur ik per mail op. De kosten bedragen €80,- per consult van een uur. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. 

Psychosociale therapie valt onder complementaire zorg. Hierdoor kun je je rechtstreeks aanmelden en is een verwijzing niet nodig. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en val onder de vakgroep VPMW. In veel gevallen vindt (gedeeltelijke) vergoeding plaats vanuit de aanvullende zorgverzekering. Bekijk hier het NFG Vergoedingenoverzicht. Consulten worden in overleg ingepland. Vaak plannen we dit na een gesprek direct in.

Verhindering / annulering

Wil je een afspraak verzetten of annuleren, dan word je verzocht dit tenminste 24 uur van tevoren te doen.

Privacy policy

Klik hier voor meer informatie over de privacy (website, clientdossiers en beroepseed).

Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat  je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid. In dit geval is het heel fijn als je dit probeert naar me uit te spreken, zodat we tot een prettige oplossing kunnen komen. Mocht dit niet lukken of onvoldoende zijn, kun je  een klacht indienen bij mijn beroepsvereniging. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon** van de NFG in te schakelen. 

Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling

Aanbod

Psychosociale therapie

Kindertherapie

Training & scholing

Gegevens: S.C. van der Spek

Lidmaatschappen: NFG, RBCZ

KVK nummer: 86671979

NFG lid nummer: 9606

 

IBAN nummer: NL11 ASNB 8821 1868 81

AGB praktijk: 90091271

AGB therapeut: 90114126

RBCZ registratie: 000

 

0613391834

mail@sannevanderspek.nl

adres- en praktijkgegevens