kinder-
therapie

 

Wat houdt het in?

Kindertherapie is voor ieder kind dat ergens in vastloopt of gedrag laat zien waar je als ouders geen raad mee weet.  Met veel aandacht, warmte en enthousiasme werken we toe naar verandering. Hierbij maak ik gebruik van een breed scala aan werkvormen waarmee we samen onderzoeken hoe het kind weer in verbinding kan komen met zichzelf. De focus ligt op de eigen kracht/mogelijkheden van het kind en op het verstevigen van vertrouwen en de basisveiligheid . Stevig staan en het kunnen gebruiken van hulpbronnen, blij zijn met wie je bent en tools hoe je tegenstand het hoofd kunt bieden.   

 

Invulling

De sessies zijn afwisselend en levendig. Het zal niet ‘enkel’ een gesprek zijn. Juist door te doen en te beleven, komen we dichter bij gevoelens in bepaalde situaties. Elk kind is anders. De behandeling stem ik af op wat er voor dat kind nodig is. Mogelijke methoden zijn rollenspellen, opstellingen met poppetjes, tekenmateriaal, bewegingsmateriaal, psycho-educatie en nog veel meer. Daarbij gebruik ik  kennis, inzichten en interventies uit verschillende psychotherapeutische modellen.

 

 

Voor wie? 

Voor kinderen die…

een te vol hoofd hebben en overmatig piekeren

begeleiding nodig hebben in het rouwproces 

last hebben van trauma en angsten 

vaak boos zijn en moeite hebben dit te reguleren

langere tijd niet lekker in hun vel zitten

moeilijk aansluiting vinden

langere tijd somber zijn

last hebben van faalangst

zich alleen voelen

moeite hebben met de scheiding van hun ouders

vaak buikpijn hebben zonder aanwijsbare medische oorzaak

slaapproblemen hebben

hoogbegaafd zijn 

 

 

Werkwijze kindertherapie

Via het contactformulier, e-mail of telefoon kun je als ouder contact met me opnemen. We plannen een intakegesprek en in een e-mail stuur ik praktische informatie met een aanmeldformulier en vragenlijst. Voor we het therapietraject aanvangen, maak ik eerst een afspraak met de ouders. Samen bekijken we waar het kind behoefte aan heeft en wat hem/haar de komende periode zou kunnen helpen. Wat jullie opvalt, waar de zorg ligt en jullie inzicht hierover.

Na ons gesprek plannen we een kennismakingsgesprek voor het kind. Tijdens deze kennismaking vraag ik waar het kind graag hulp bij zou willen. Aan de hand van de verschillende gegevens stel ik een voorlopige werkhypothese op waar we ons op focussen. Vaak is deze gedurende een traject  in beweging. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in verschillende fases. Het kan zijn dat tijdens het traject iets anders meer op de voorgrond komt. In overleg stellen we het plan bij. 
 
Het is natuurlijk zowel voor het kind als voor jullie, ouders,  belangrijk dat jullie er een goed gevoel bij hebben. Na de kennismaking hoor ik graag of jullie de therapie willen starten. 

Om te kunnen starten met de therapie heb ik van beide (gezaghebbende) ouders een handtekening nodig. Na het intakegesprek komt het kind voor individuele sessies ongeveer 5 keer in de praktijk. Na deze kind-sessies nodig ik de ouders uit voor een tussentijdse evaluatie en bespreken we het (eventuele) vervolgtraject. Naast het kind worden de ouders betrokken bij de therapie en indien nodig ook school of andere betrokkenen. Ouders kunnen zonder een verwijzing van de huisarts terecht. 

 

 

Tarieven en vergoedingen

Kennismaking ouders € 80,-

Kennismaking kind € 40,- 

Therapiesessie (ca. 60 min.) € 80,-

Observatie school € 80,- (excl. eventuele reiskosten)

Overleg andere betrokkenen (ca. 45 min) € 60,- 

Tussentijdse evaluatie € 60,- 

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Kindertherapiesessies worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket. Deze kindertherapie valt onder de noemer ‘complementair aanvullende zorg’. Via deze link is een overzicht te zien van  zorgverzekeraars die de sessies vergoeden: Het advies is om bij je eigen zorgverzekeraar navraag te doen over een eventuele vergoeding.  De wettelijke verplichtingen vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn geregeld via de NFG.

 

 

Pijlers in de kindertherapie 

 

 

 

Veilig en afgestemd

Vanuit eigen kracht

Vaardigheden aanleren/verbeteren

Rust in een vol hoofd

Jezelf kunnen zijn

Ontdekken en verkennen

Gegevens: S.C. van der Spek

Lidmaatschappen: NFG, RBCZ

KVK nummer: 86671979

NFG lid nummer: 9606

 

IBAN nummer: NL11 ASNB 8821 1868 81

AGB praktijk: 90091271

AGB therapeut: 90114126

RBCZ registratie: 000

 

0613391834

mail@sannevanderspek.nl

adres- en praktijkgegevens